27G1918

-wspaniały rocznik-

Zadania polskiego konsula w przypadky wypadków morskich

zdrowiepubliczne.historiamedycyny.com.pl

Jeśli statek morski pod polską banderą ulegnie rozbiciu, zostanie wyrzucony na brzeg lub zostanie w inny sposób uszkodzony na wodach państwa przyjmującego, należących do okręgu konsularnego, to konsul musi podjąć odpowiednie czynności dla ratowania i ochrony statku, jego załogi, pasażerów, wyposażenia, ładunku, dokumentów okrętowych i innych przedmiotów, znajdujących się na pokładzie tego statku.

W sytuacji gdy dojdzie do wypadku morskiego konsul honorowy zażąda od właściwych organów państwa przyjmującego podjęcia akcji ratunkowej.

Konsul podejmie też starania dla zapewnienia pomocy lekarskiej oraz noclegu i wyżywienia rozbitkom ze statku morskiego, jeżeli potrzebują oni takiej pomocy.

Jeżeli statek natomiast zatonął, a jego wyposażenie lub inne przedmioty, które się na nim znajdowały, zostały znalezione na brzegu państwa przyjmującego lub w pobliżu brzegu to konsul powinien podjąć odpowiednie kroki w celu ich tymczasowego zabezpieczenia.

Konsul podejmuje także niezbędne starania w celu zapewnienia ewentualnej pomocy lekarskiej, noclegu, wyżywienia rozbitkom ze statku morskiego.