27G1918

-wspaniały rocznik-

Promowanie i rozwijanie wzajemnych stosunków

nordils-media.pl

Jednym z podstawowych zadań konsula jest promowanie oraz rozwijanie wzajemnych stosunków pomiędzy państwem, którego jest przedstawicielem, a państwem przyjmującym. Działania promujące stosunki mogą mieć bardzo zróżnicowany charakter.

Mogą one mieć wymiar czysto polityczny, mogą być też prowadzone w luźniejszej i mniej formalnej atmosferze. Konsul powinien promować te stosunki na arenie międzynarodowej i politycznej.

W zakresie promowania i rozwijania stosunków konsul może podjąć współpracę w właściwym ministrem zarówno ze swojego kraju jak i z państwa przyjmującego. Może wraz z ministrem lub konkretną organizacją prowadzić działania łączące przedstawicieli dwóch państw.

Państwa mogą podjąć wzajemną współpracę o charakterze dyplomatycznym, gospodarczym lub kulturalnym. Mogą wspólnie prowadzić programy opierające się na wymianie, czy też tworzyć własne plany rozwoju i współpracy.

Konsul powinien kontrolować przebieg współpracy między państwami i sprawdzać, czy jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.