27G1918

-wspaniały rocznik-

Poznanie problemów państwa przyjmującego

Konsul wyjeżdżający za granice swojego państwa ma obowiązek jak najlepiej poznać sytuację państwa przyjmującego, do którego się udaje.

postep.edu.pl

Jego zadanie polega tu przede wszystkim na zapoznaniu się z problematyką państwa przyjmującego, w szczególności ze stanem jego gospodarki, nauki i kultury oraz z ustawodawstwem tego państwa, a także z umowami zawieranymi przez nie z państwami trzecimi.

Konsul w tym zakresie jest zobowiązany do udzielania odpowiednich informacji w tym zakresie właściwym organom Rzeczypospolitej Polskiej i zainteresowanym obywatelom polskim.

Konsul zatrudniony w państwie przyjmującym ma obowiązek bieżącego śledzenia jego sytuacji na arenie międzynarodowej, ale musi też być świadomy jego aktualnej sytuacji wewnętrznej.

O wszystkich zmianach i znaczących problemach państwa przyjmującego powinien niezwłocznie informować przedstawicieli własnego państwa.

Dobra orientacja w bieżącej sytuacji państwa przyjmującego będzie miała znaczenie dla jego pracy w tym kraju, także na jego relacje z innymi przedstawicielami państwa.