27G1918

-wspaniały rocznik-

Czynności notarialne wykonywane przez konsula

pieniadze.ofefundusze.pl rwlaw

W zakresie obowiązków konsula leży wykonywanie czynności notarialnych.

W tym zakresie konsul sporządza i poświadcza wypisy, odpisy, wyciągi oraz kopie dokumentów.

Poświadcza on też o własnoręczności podpisów i znaków ręcznych na dokumentach.

Konsul poświadcza też datę okazania dokumentów, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu oraz stawiennictwo lub niestawiennictwo osoby.

Od obywateli przyjmuje także oświadczenia.

Czynności notarialne, które leżą w zakresie jego obowiązków konsul wykonuje na wniosek obywateli polskich lub właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsul może też wykonywać czynności notarialne na wniosek jakiejkolwiek osoby, jeżeli mają one wywrzeć określony skutek prawny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Konsul ma prawo sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra właściwego do spraw zagranicznych.

Może nie może natomiast sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia.